Min Dröm – Deena Nassar

Deena Nassar är den första kvinnliga clownen i Palestina. Hon bor i Gaza där hon arbetar med barn. Deena har också en dröm.