Tillsammans med <strong>Zambias</strong> ungdomar avslutar vi diskrimineringen! Medlemmarna i ungdomsråden i Zambia arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång.

Dagsverke: Var modig

Tillsammans med Zambias ungdomar avslutar vi diskrimineringen! Medlemmarna i ungdomsråden i Zambia arbetar med att förändra attityder genom att behandla problem som berör deras samfund och ungdomar, så som diskriminering på grund av kön eller bakgrund, tonårsgraviditeter och hinder för skolgång.