Photo: Heli Pekkonen, Helsinki

Saavutettavuusseloste

Ulkoministeriö pyrkii takaamaan Agenda 2030 teemapäivät -sivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuusseloste koskee teemapäivät.maailma2030.fi-sivustoa.

Vaatimusten täyttäminen

Maailma2030.fi -verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

Ei-saavutettavan sisällön listausta kootaan parhaillaan ja se päivitetään tehtyjen korjausten perusteella tälle sivulle niin pian kuin mahdollista.

Tärkeimmät kehityskohteet liittyvät tehtävien ja aihealueiden esittämiseen ja valitsemiseen, sekä kuvakkeiden tekstivastineiden puuttumiseen sivustolla. Tehtävien ja aihealueiden esittämisessä on haasteita erityisesti sekä näppäimistö -että ruudunlukijakäyttäjille.

Kehitettävää on myös eri päävalikon toiminnallisuuden yhtenäistämisessä ja kieliversioiden aputekstien käännöksissä, kontrasteissa sekä hyppylinkin toiminnassa.

Pyydämme ottamaan yhteyttä jäljemmän Palaute ja yhteystiedot- kohdan mukaisesti, mikäli tarvitset jotakin sisältöä saavutettavassa muodossa ennen uuden version julkaisua.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on tehty 17.1.2020. Sitä on päivitetty 19.9.2020.

Seloste on koottu tehdyn asiantuntija-arvion pohjalta. Viimeisimmän arvion toteutti ulkoministeriön pyynnöstä Eficode Oy keväällä 2020. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja pyrimme korjaamaan ongelman ensi tilassa!

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla. Kerro palautteessasi mitä sivustoa palautteesi koskee.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö